Startpagina.
Diensten.
Vogeltaal.
Persoonlijk.
Contact.
Tarieven.

Bestuur en toezicht

 

De nieuwe werkelijkheid van professionele besturen met een Raad van toezicht of een Raad van commissarissen kan prima functioneren. Voorwaarde is wel dat bestuurders en toezichthouders een heldere visie hebben op de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden. De bestuurder is er mee gediend te beschikken over een helder verwachtingspatroon vanuit de toezichthouder en vanuit de morele eigenaren.

 

De meeste organisaties beschikken wel over een toezichtkader. Het komt vervolgens aan op de rolopvatting van elk van de actoren en op de rolvastheid. In de praktijk valt het lang niet altijd mee. Want immers waar mensen langer met elkaar samenwerken groeien er ook patronen. Er is in de zich ontwikkelende relaties sprake van beeldvorming, loyaliteiten, emoties, enz. En het is voor mensen die dicht bij elkaar functioneren vaak lastig om helder te zeggen wat men van elkaars handelen vindt. Dat geldt ook voor de toezichthouder.

 

Toezichthouders zijn vaak ook de adviseur van de bestuurder. Beide rollen van de toezichthouder staan soms op gespannen voet met elkaar. Immers als de bestuurder een advies van de toezichthouder opvolgt en het gaat mis, wie is er dan verantwoordelijk.

 

En dan de vraag: waar houdt de toezichthouder nu precies toezicht op? En welke ruimte heeft de bestuurder om te besturen? En welke afspraken heeft de toezichthouder in eigen kring gemaakt? Allemaal vragen die essentieel zijn voor goed functionerend toezicht.

 

Bestuur en toezichthouder zijn er bij gebaat dat ten allen tijde helder is wie verantwoordelijk is.

 

De organisatie is er bij gediend dat bestuurder en toezichthouders “de zaag scherp houden”. Dat kan door af en toe met elkaar te evalueren of het bestuurlijk construct functioneert zoals gewenst. Het is mijn rol bestuur en toezichthouders daarbij te facilliteren.

 

Mijn belangrijkste referentiekader vind ik in de principes van Policy Governance. Een visie op bestuur en toezicht, ontwikkeld in de VS door Carver en in Nederland vertaald naar het Rijnlandse werkelijkheid.

 

Meer weten? Bel 06 53403459.