Startpagina.
Diensten.
Vogeltaal.
Persoonlijk.
Contact.
Tarieven.

LINKS NAAR ONDERWIJS: onderwijsorganisaties, canon van het onderwijs, onderwijsrecht, scholen in het gereformeerde onderwijs


Overheid:                                                      
                             Mininsterie van onderwijs  -  Onderwijsinspectie -  Onderwijsraad
                                                                                    
Besturen-organisaties:   Besturenraad  - LVGS   -   VBS   -   VKO   -   Vosabb   -   VGS

Sector-organisaties:         PO-raad  -  VO-raad - MBO-raad - HBO-raad - VSNU

Vakbonden:                         AOB - CNV - CGMV -  RMU - AVS

Ouderorganisaties:          Ouders&Coo - NKO - ROV

Onderwijsrecht:                Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR)

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canon:

Canon van de Nederlandse Geschiedenis - Canon van het Onderwijs -  Canon Lichamelijke Opvoeding


—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Links naar Gereformeerd onderwijs in Nederland
Besturenorganisatie LVGS  

Onderwijstalenten                          


Vervangingspool Primair onderwijs

Invalpoolcmv

Primair onderwijs Noord                                Noorderbasis - VGPONN - Winsum -  Ureterp
Speciaal basisonderwijs  Noord                      De Meerpaal Groningen
Primair onderwijs Oost                                       Accretio - Oosthoek - Zevenster
Speciaal basisonderwijs Oost                           De Wissel Marienberg
Primair onderwijs Midden                                 Haal - Spakenburg - Veluweplus
Speciaal basisonderwijs Midden                    SBO De Werf
Primair onderwijs Zuid-west                            GPO-WN -   Best -   Almkerk
Speciaal basisonderwijs West                          SBO De Cirkel

Voortgezet Onderwijs Noord Nederland  -  Oost Nederland  - Midden Nederland - Zuid West Nederland
VSO                                         De Steiger Groningen  

MBO                                        ROC Menso Alting Groningen -  ROC Menso Alting Zwolle

HBO                                         Viaa, Gereformeerde Hogeschool Zwolle

WO                                          Theologische Universiteit Kampen - Theologische Universiteit Apeldoorn