Startpagina.
Diensten.
Vogeltaal.
Persoonlijk.
Contact.
Tarieven.

 

 

 

 

Dienstenaanbod

 

 

1. Procesbegeleiding / gespreksavond

Soms heb je als bestuur of als (management) team een lastige hobbel te nemen. Er moet een strategisch besluit worden genomen, een conflict vraagt om bespreking, je wilt open nadenken over de toekomst van de organisatie. Ik bied proces begeleiding zodat iedere deelnemer de handen vrij heeft om over de inhoud mee te praten. Ik bereid me goed voor, met onder meer een intakegesprek. Onder mijn leiding lukt het vrijwel altijd om er voor te zorgen dat het goede gesprek gevoerd wordt.

 

2. Kerkenraad zoekt koers

Het is niet eenvoudig om in roerige tijden een zinvolle koers te varen. Als de generaties elkaar niet meer lijken te ontmoeten en de verschillen groter worden, wat doet je dan als kerkenraad. Zoekt u koers? Ik kan u helpen die te vinden.

 

3. College van Bestuur en Raad van toezicht

Vanuit mijn rollen als voorzitter van een Raad van toezicht en die van Bestuurder, versta ik de dilemma’s en vraagstukken rond rolgedrag van Bestuurders en Raden van toezicht.

Twee gremia die elkaar veronderstellen en elkaar dienen te versterken. Het samenspel is niet altijd eenvoudig. Rolopvatting en rolgedrag en rolvastheid blijken belangrijke randvoorwaarden voor een goed functioneren.

Wilt u als CvB en RvT met elkaar in gesprek over uw rol en die van de ander? Ik kan u daarbij begeleiden. Meer lezen....

4. Dagvoorzitter

Je hebt een dag met je team, je vereniging of je medewerkers en je wilt je handen vrijhebben om je onder de mensen te begeven of om mee te praten. Ik help je om de dag tot een succes te maken.

 

5. Sparring

Het is al eenzaam genoeg aan de top. Soms heb je behoefte aan een uurtje sparring over een onderwerp dat je nog niet met je collega’s of medewerkers kunt of wilt bespreken. Een uur sparring levert je meer op dan een dag achter je bureau zitten piekeren.